CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY

ABOUT CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY
City: Girne (Kyrenia)

“Değerli Mesai Arkadaşlarım, Sevgili Öğrencilerimiz;

Üniversiteler öğrencilerin birer meslek edinme, mesleğe yönelik teorik ve pratik bilgileri edinme, bağımsız düşünebilme, yaşadıkları hayatı sorgulama ve eleştirme, sosyal bir çevre kurarak bunu yaşamlarının diğer dönemlerinde kullanma gibi yetileri elde ettikleri ve geliştirdikleri bilim yuvalarıdır.

Bu çerçevede Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak, bilimsel ve bilişsel düşünce üzerine inşa etmiş olduğumuz eğitim anlayışımız ile çağımızın gereksinim duyduğu alanlarda, yüksek kapasite ve kalitede öğrenci yetiştirerek, bu öğrencilerimizin gelmiş oldukları ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunacak birer birey olmalarını hedeflemekteyiz.

Her şeyin hızla değiştiği bir çağda böylesi yüksek hedeflere ulaşmanın kolay olmadığının ve eğitimin geleneksel çerçevelere sığdırılamayacağının farkındayız.

Öğrenci odaklı anlayışımızla güçlendirdiğimiz bu farkındalık neticesinde, nitelikli öğrenci yetiştirmenin, sadece teorik çalışmalarla gerçekleştirilemeyeceğinin bilincinde olan yönetimimiz, eğitim verdiğimiz her alanda, o eğitimin gereksinim duyduğu uygulama olanaklarını öğrencilerimizin faydasına sunmayı prensip kabul ederek, gerekli yatırımları yapmıştır.

Bu cümleden olarak, Üniversitemize kazandırdığımız Elektrik Elektronik, Mekatronik, Kimya Laboratuvarları ile sağlık bilimleri eğitiminin gereksinimi olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik Laboratuvarları, ülke standartlarının üzerinde teçhizat ve donanıma sahiptir.

Böylesi teçhizat ve donanımı tam kapasite ile çalıştırarak öğrencilere fayda sağlamak tabii ki yüksek nitelikli akademisyen ve uzmanların varlığı ile mümkündür.

Bütün sektörlerde olduğu gibi eğitim alanında faaliyet sürdüren kuruluşların başarıya taşınmasında en önemli faktör, kadrosundaki çalışanların kalitesidir.

Eğitim verdiği programlarda nitelikli bir akademik kadro çizgisini yakalamış olan Kıbrıs İlim Üniversitesi, yapmakta olduğu atılımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hatırı sayılır üniversiteleri arasına girmiştir.

Ancak sadece kaliteli insan kaynağına sahip olmanın başarıya giden yol için yeterli olmadığı, bu kaynağın bir ekip ruhu içinde tek bir hedefe odaklanmadıkça başarılı sonuçlara ulaşılamayacağı birçok yönetim bilimcileri tarafından ısrarla belirtilmektedir.

Kıbrıs İlim Üniversitesinin son derece yüksek kaliteye sahip kadrosunun tam bir ekip ruhu içinde çalışmasının öğrencilere başarı ve iyi eğitim olarak yansıyan en önemli çıktılardan birisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Üniversite eğitiminin sadece ders ve okuldan ibaret bir süreç olmadığı da bilinen bir gerçektir. Öğrenciler eğitim süreleri içinde birçok sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak suretiyle dersten artakalan zamanlarını değerlendirmek, yaşlarının gereği olan aktiviteler içinde olmak zorundadırlar.

Üniversitemiz yönetimi öğrencilerimizin bu gereksinimlerinin karşılanmasını kendisine görev addetmektedir.

Sonuç olarak gerek akademik gerek sosyal ve gerekse kültürel alanda öğrenci odaklı bir yönetim modeli altında çalıştığımızı gururla ifade etmekteyiz. Öğrencilerimize, araştırmacılarımıza ve tüm paydaşlarımıza Girne, Bellabais’de, yaşayan, sağlıklı, engelsiz, güvenli ve doğayla iç içe bir kampüs ve hareketli bir şehir içi ortamı sunuyor, onları çeşitli burs olanaklarıyla destekliyoruz.

Bu çerçevede, Kıbrıs İlim Üniversiteli olmanın sevincini sizlerle paylaşıyor, gerek öğrencilerimize ve gerekse üniversitemiz kadrosunda yer alan akademik, idari ve hizmetli personelimize iyi bir dönem geçirmesini diliyorum.

Prof.Dr. Ahmet Bülend GÖKSEL
Rector”
Visit the University Website

BACK

7 thoughts on “CYPRUS SCIENCE UNIVERSITY”

Leave a Reply