Kırklareli University

ABOUT KIRKLARELİ UNIVERSITY
City: Kırklareli

Misyonumuz;
Kırklareli Üniversitesi; uluslararası gelişmeleri izlemeye, anlamaya ve yorumlamaya paralel olarak evrensel bakış açısına sahip olmayı önemli bir ilke olarak benimsemiştir. Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin, refah ve mutluluğunun arttırılmasına katkıda bulunacak şekilde çağdaş bilimsel araştırma, uygulama ve öğretim ortamının oluşturulması, üniversitemizin her zaman bağlı kalacağı bir misyon olacaktır. Amacımız kısa sürede ülkemizin en önde gelen üniversitelerinden biri olmaktır. Bu vesileyle Trakya Bölgesi‟nde kalkınmaya katkıda bulunmak, halka açık konferans ve programlarla bilginin paylaşılmasını teşvik etmek, ifade ve araştırma özgürlüğünü yaymak, bütün faaliyetlerde etik davranış ve müşavereyi benimsemek, üniversite bünyesinde herkesin temel beklentileri olarak adil, saydam, dürüst, güvenilir ve etkin bir iletişim ortamı sağlamak önceliklerimizdendir. Sonuç olarak üniversitemizin amacı; evrensel değerlerle milli değerleri birlikte kucaklayan ve özümseyen, çağımızın gereklerine uygun bilgi ve yeteneklere sahip, insan haklarına, çevreye ve demokrasiye saygılı, toplumsal ve kültürel değerlere bağlı, araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış, Büyük Önder Atatürk‟ün kurduğu cumhuriyetin kazanımlarına bağlı bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz;
-Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen;
-Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip;
-İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan; üniversite, sanayi, toplum işbirliğini sağlamada öncü;
-İnternet üzerinden yürütülen Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir şekilde yürüten ve servis sağlayan;
-Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan;
-Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; bir üniversite olmaktır.”
Visit the University Website

–CLICK to explore the bachelor’s programs, check the university details, and apply!
–CLICK to explore the master’s & PhD programs, check the university details, and apply!

avatar
  Subscribe  
Notify of