Bayburt University

ABOUT BAYBURT UNIVERSITY
City: Bayburt

Vizyonumuz:
“Kaliteli eğitimi, bilgi ve beceriye yönelik hizmet üretimi, bilimsel ahlak ve değerlere sahip girişimci bireyleri ile topluma her anlamda katkı sağlayan, başarıya odaklı, tercih edilen bir üniversite olmak.”

Misyonumuz:
“-Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet süreçlerinde katılımcı, araştırmacı, gelişmeye açık, evrensel değerlere saygılı bir yönetim anlayışı ile ekip olarak çalışarak ulusal ve uluslararası alanda etkili olmak,
-Rekabetçi, sonuç alıcı işbirlikleri geliştirip, modern ve üretime yönelik bilgi-teknoloji üreterek, kentin toplumsal ve ekonomik gelişimini sağlamada öncülük etmek,
-Sağladığı güvenli, sağlıklı, huzurlu ve bilime dayalı bir çalışma ortamıyla öğrencilerini başarıya odaklamak ve tüm potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak,
-Mesleki ve akademik alanda yetkin, girişimci kendini sürekli geliştiren toplumsal değerlere sahip ve topluma faydalı olacak bireyler yetiştiren bir üniversite olmak”tır.

Hizmet sunumunda temel aldığımız “Değerlerimiz” ise;
-Bilimsel Ahlak ve Akademik Düşünce, İfade Özgürlüğü
-Öğrenci ve Hizmet Alan Odaklı
-Katılımcı, Şeffaf ve Hesap Verebilir
-Kamu Yararı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı
-Kaliteli ve Yenilikçi
-Adaletli, İnsan Haklarına ve Toplumsal Değerlere Saygılı şeklinde belirlenerek yayımlanmıştır.

Bayburt Üniversitesi olarak Kalite Politikamız:
-Hizmet sunduğumuz her alanda; katılımcı, araştırmacı, gelişmeye açık ve kalite odaklı bir yönetim anlayışı ile ekip olarak çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek,
-Çalışanlarımız ve bizden hizmet alan, bize hizmet veren, işbirliğinde bulunan tüm paydaşlarımızla iletişim içinde, onların beklentilerini de karşılayacak şekilde hizmet üretmek ve memnuniyetlerini en üst seviyede sağlamak,
-Toplam Kalite Yönetimi temel ilkelerinin Üniversitemizde bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak,
-Çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlayan, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların yeşereceği bir çalışma ortamı yaratmak,
-Her tür kaynağımızı etkin kullanarak, tüm süreçlerimizdeki verimliliği sürekli artırmak,
Alanında öncü, geleceği tasarlayan, evrensel değerleri benimseyen ve uluslararası standartlara uygun üniversite olmaktır.”
Visit the University Website

-CLICK to explore the bachelor’s programs, check the university details, and apply!
-CLICK to explore the master’s & PhD programs, check the university details, and apply!

avatar
  Subscribe  
Notify of